Associació de Mares i Pares de l'EMMO

Escola Municipal de Música d'Olot

 

 

L’AMiPA està representada al Consell Escolar i coopera amb l’Escola i amb els professors per tal que hi hagi una coherència educativa entre les famílies amb fills i filles que segueixin estudis musicals i l’Escola.

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT és una associació autònoma que es regeix amb els seus propis estatuts, que representa als pares i mares de fills i filles que cursen estudis a l’Escola Municipal de Música d’Olot.

 


La junta de l'AMiPA es reuneix de forma periòdica el primer dimarts lectiu de cada mes de 19:45 a 21:00 h.