Consell Escolar de l'Escola Municipal de Música d'Olot

Funcionament i composició

 

El Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge funciona de la mateixa manera que qualsevol organisme d’aquestes característiques en una escola de règim general i es renova periòdicament d’acord amb el procediment proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest organisme es reuneix ordinàriament una vegada per trimestre o sigui, tres cops durant el curs escolar i hi són representats els alumnes, els pares i mares, l’AMPA, els professors, l’equip directiu, el regidor delegat de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Olot i el personal d’administració i serveis.

Actualment el Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge està format per les següents persones:

 

Regidor delegat de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Olot 

 • Sr. Jaume Mir

Equip directiu

 • Xavier Pallàs, director
 • Jordi Tarrús, cap d'estudis
 • Xavier Batlle, secretari

Representants dels professors

 • Xavier Badosa
 • Juli Quesada
 • Anna Planellas
 • Albert Prat
 • David Canalias
 • Albert Carbonell

Representant de l’AMPA

 • Jordi Feu
 • Agustí Costa
 • Clara Galán

Representants dels alumnes

 • Alba Torra
 • Anna María Díaz
 • Biel Vila

Representant del personal d’administració i serveis

 • Jordi Pairó