Nivell Mitjà
Informació del pla d'estudis 

ACCÉS

Els estudis de Nivell mitjà estan destinats a alumnes a partir de 12 anys i que ja tenen una base important de llenguatge musical.

Es pot accedir a aquests estudis si s'ha superat el nivell elemental de la nostra escola o bé realitzant una prova de nivell, en el cas que l'alumne/a provingui d'una altra escola.

DURADA

El nivell mitjà s'estructura en diferents tipus d'assignatures i d'itinerari personalitzat, per tant no hi ha una durada predefinida, variarà segons cada cas. El mínim és de 3 anys.

ASSIGNATURES

Cal veure l'explicació del punt següent però, degut a la complexitat, es recomana sol·licitar assessorament al tutor per tal d'escollir el millor itinerari per a cada alumne/a.

Organització curricular del Nivell Mitjà que oferim a l'escola

Els alumnes que han superat el quart curs de Nivell Elemental dels estudis de música de la nostra escola poden cursar el Nivell Mitjà. Aquests estudis s'organitzen amb assignatures de sessions d'una hora de durada setmanal pel que fa a les assignatures de tipus troncal i de lliure elecció.

Els alumnes que no hagin superat els estudis de Nivell Elemental poden cursar algunes assignatures del Nivell Mitjà però en cap cas podran cursar les assignatures de tipus troncal. D'aquesta manera els alumnes del Pla de Conjunt Instrumental tenen la possibilitat, si ho desitgen, de cursar les assignatures de lliure elecció.

En funció de la demanda i les possibilitats d'organització del centre cada curs s'oferiran les assignatures i cursos que siguin possibles, per tant l'oferta d'assignatures variarà d'un any a un altre.

Els alumnes, en funció de les seves possibilitats horàries, necessitats i inquietuds, conjuntament amb les recomanacions que el seu tutor li pugui donar, poden escollir quines assignatures volen realitzar cada any, d'aquesta manera poden adaptar la càrrega lectiva per tal que sigui fàcil compaginar-ho amb els estudis de règim general i altres activitats que aquest pugui realitzar.

Les assignatures s'agrupen en tres grans tipus: les assignatures troncals, les assignatures de lliure elecció i les assignatures optatives.

 

1. ASSIGNATURES TRONCALS

Són les assignatures vertebradores dels estudis de música del Nivell Mitjà i proporcionen els continguts teòrics i pràctics d'aquests.

Cada assignatura consta de tres cursos.

Les assignatures troncals del Nivell Mitjà són:

 • Llenguatge Musical
 • Educació de l'oïda
 • Composició

 

Requisits de les assignatures: Haver superat amb èxit els estudis de Nivell Elemental. Com a concepte general per accedir a un determinat curs d'una assignatura cal haver aprovat el curs anterior d'aquesta. En el cas de l'assignatura d'educació de l'oïda, a més, caldrà haver cursat o estar cursant l'assignatura de llenguatge musical del mateix ordre numèric.

2. ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ

Són les assignatures que complementen el currículum de Nivell Mitjà i el diversifiquen. Aquestes assignatures estan organitzades en dos blocs i depenent de les possibilitats del centre i la demanda cada any se n'oferiran unes o altres.

Per tal de tenir el Nivell Mitjà assolit es considera que cal haver aprovat, com a mínim, dos cursos de cada bloc.

Assignatures del Bloc A:

 • Edició de partitures
 • Edició del so
 • Els instruments i el so

Assignatures del Bloc B:

 • Músiques del món
 • Història de la música
 • Història del jazz i la música moderna

Requisits de les assignatures: Aquestes assignatures no tenen requisits específics i poden ser cursades tant pels alumnes de Nivell Mitjà com pels alumnes que estiguin fent altres plans formatius. De totes maneres es recomana haver cursat el nivell elemental.

3. ASSIGNATURES OPTATIVES

Aquestes assignatures representen la part de pràctica instrumental, tant de forma individual com col·lectiva, i tenen un caràcter obligatori. S'organitzen en sessions d'una hora setmanal, en el cas de l'instrument, i d'una hora i mitja setmanal en el cas dels conjunts instrumentals. La coral de Nivell Mitjà i la música de cambra s'organitza en una sessió setmanal d'una hora de durada.

Les assignatures que s'inclouen en aquest apartat són:

 • Instrument
 • Conjunt Instrumental - Música de Cambra - Cant coral ( Com a mínim una )
 • OPCIÓ: Segon Instrument

 

ALTRES ASSIGNATURES

 

En el cas que l'alumne desitgés realitzar les proves d'accés al conservatori hi ha la possibilitat de treballar els continguts i desenvolupament de la prova en sessions individuals o, si es donés el cas, en petit grup.

De totes maneres, pel caràcter d'aquest tipus d'assignatura, molt específica, personalitzada per a les necessitats de cada cas i molt variable, s'oferirà si l'organització del centre i del professorat ho permet.

 

RECONEIXEMENT DELS ESTUDIS MUSICALS

 

Podeu trobar tota la informació relativa al reconeixement dels estudis de música en l'ESO i el BATXILLERAT en el següent enllaç:  Reconeixement d'estudis

DOCUMENTS

 

Aquest lloc web utilitza galetes per a millorar l'experiència d'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.
Més informació Acceptar Rebutjar