Pàgina 1 de 3


SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ


Curs 2020 - 2021


Un cop hàgim rebut la vostra sol·licitud de preinscripció, un membre de l'equip directiu es posarà en contacte amb vosaltres per tal de donar-vos més informació.

Dades de l'alumne


Dades personals:

Cal introduir el Cognom
El número de document identificatiu no és vàlid
Cal introduir el Cognom
Cal introduir la Data de naixement
Cal introduir el Nom
Cal introduir l'Adreça
Ha de ser una adreça de correu vàlida
Cal introduir la Localitat
Ha de ser un número de telèfon vàlid
Cal introduir un Codi postal vàlid
Dades acadèmiques:
Estudis de règim general que l'alumne/a farà el proper curs

Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida

Dades familiars


Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Dades del Pare:

Entrada no vàlida
Ha de ser un número de telèfon vàlid
El número de document identificatiu no és vàlid
Ha de ser una adreça de correu electrònic vàlida
Dades de la Mare:

Entrada no vàlida
Ha de ser un número de telèfon vàlid
El número de document identificatiu no és vàlid
Ha de ser una adreça de correu electrònic vàlida

Clàusules i condicions


Informació de la preincripció

- La pre-inscripció és gratuïta.
- El fet d’omplir la sol·licitud de pre-inscripció no garanteix la plaça.

- Protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament d’Olot - Passeig Bisbe Guillamet, 10 - 17800 Olot - Tel. 972 27 91 00 - atencioalciutada@olot.cat - http://www.olot.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@olot.cat - Ajuntament d’Olot - Passeig Bisbe Guillamet, 10 - 17800 Olot - Tel. 972 27 91 18
Finalitat del tractament: Gestió i control de sol·licitants i beneficiaris de les accions formatives o impartides desenvolupades des de l’Ajuntament. Gestió de l’Escola Municipal d’Expressió i l’Escola Municipal de Música.
Base jurídica: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
Destinataris: Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot. Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD.
Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació: Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot - https://seu-e.cat/ca/web/olotEntrada no vàlida
Aquest lloc web utilitza galetes per a millorar l'experiència d'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.
Més informació Acceptar Rebutjar