Reconeixement dels estudis de Música

Curs 2015 - 2016

 

Per sol·licitar el reconeixement dels estudis de música heu d’omplir una instància amb les dades de l’alumne, el centre on cursa els estudis de règim general (ESO o BATXILLERAT) i el curs que realitza en aquest centre i entregar-la a la secretaria de l’escola de música.

 

Simultaneïtat d'estudis d'ESO o Batxillerat amb els estudis de música.

Curs 2015 - 2016

L'alumnat que cursa ESO o batxillerat i estudis de música en una escola de música autoritzada, com la nostra, pot sol·licitar el reconeixement de les matèries que es detallen a continuació: 

 

ESOSi es cursen entre 3 i 4 horesSi es cursen 4 hores o més
Reducció màxima- 4 matèries optatives de 1r. a 3r. i una matèria optativa específica de 4t.(*)- 4 matèries optatives de 1r. a 3r. i una matèria optativa específica de 4t.(*)
  - Música ( matèria comuna de 1r a 3r. )

(*) Aquesta matèria optativa de 4t. ha de ser la matèria de música, i en el cas que l'itinerari escollit per l'alumne no la inclogui , podrà correspondre a una altra matèria optativa específica.


No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de primer, segon i tercer ni el projecte de recerca de quart.

Les hores d'atenció educativa alternativa a la religió es consideren dins del còmput global d'hores de les matèries optatives. 
 

BatxilleratSi es cursen entre 3 i 5 horesSi es cursen més de 5 hores
Reducció màxima- 4 hores de franja d'optativitat per curs- 4 hores de franja d'optativitat per curs
  - 4 hores d'una matèria de modalitat en un dels dos cursos

 

Requisits pel Batxillerat: Haver superat la prova d'accés al Grau Professional de música en un conservatori. Estar cursant estudis musicals en una escola de música autoritzada que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup.
 

DocumentsMida
Sol·licitud del certificat i documentació necessària24.78 KB
Text íntegre de les disposicions del departament ( Curs 2015 - 2016 )114.81 KB