Per tal d'agilitzar els processos de gestió hi han determinades sol·licituds que es poden tramitar online a través del següent formulari d'instància.

Aquestes sol·licituds són:

1. Sol·licitud de canvi de grup de llenguatge musical. En el cas que el grup assignat no us vagi bé per horaris.

2. Sol·licituds relatives als horaris de l'assignatura d'instrument.

3. Sol·licitud de canvi de professor.

4. Sol·licitud de segon instrument.

 

INSTÀNCIA EN LÍNIA

Dades del sol·licitant
Dades de contacte
Dades de l'alumne
INSTÀNCIA
[CAL MARCAR UN TIPUS D'INSTÀNCIA DE FORMA OBLIGATÒRIA] Per a trameses online només es tindran en compte les instàncies enviades per sol·licitar aquests casos.