Matriculació

Normativa de matriculació i assignació de places 

ALUMNES NOUS - Matriculació de juny

Criteri d’assignació de places

L’assignació de places pretén afavorir la matriculació dels alumnes empadronats a Olot ja que l’Escola és de titularitat
municipal. També, es té en compte l’existència de germans matriculats al centre amb l’objectiu de facilitar l’organització familiar. És per això que s’han establert els següents barems:

 • Per estar empadronat a Olot: 10 punts
 • Per estar empadronat a algun poble de La Garrotxa que no sigui Olot: 5 punts
 • Per estar empadronat fora de la Garrotxa: 0 puntsAquest criteri s’haurà d’acreditar amb el DNI del pare, la mare o del tutor legal o bé amb el full d’empadronament.
 • Pel fet de tenir un o més germans al centre o ser fill/a d’un professor/a: 5 punts. Aquest criteri l’acreditarà el propi centre.
Observacions per als NOUS ALUMNES

 • L’assignació de places dels alumnes que obtinguin la mateixa puntuació es farà per sorteig. El sorteig, el portaran a terme els membres de l’equip directiu conjuntament amb els membres de la junta de l’AMPA.
 • S’informarà a la cartellera de l’Escola del dia i hora de la seva realització per si algú hi vol assistir.
 • Els alumnes que facin la preinscripció fora del termini no tenen puntuació i se’ls assignarà la plaça per ordre d’entrada de la sol·licitud de preinscripció.
 • Els alumnes que no tinguin plaça queden en llista d’espera. En cas que quedi una plaça lliure se’ls avisarà per telèfon.
 • Els alumnes que han de triar instrument i que no puguin fer la matrícula el dia i hora assignats caldrà que truquin a l’Escola per tal de canviar la data de l’entrevista amb l’equip directiu, que sempre serà posterior a l’hora que tenien assignada.
 • Els alumnes que no facin la matriculació en el termini establert perdran la plaça i es procedirà a la matriculació dels alumnes que queden en llista d’espera.
ALUMNES ACTUALS - Matriculació de juny

Ordre de matriculació

L’ordre de matriculació pretén afavorir els alumnes en edat escolar que estan cursant els plans que tenen més dedicació horària i les famílies que tenen més alumnes a l’escola per facilitar l’organització familiar. És per això que s’han establert els següents barems:

 • Alumnes dels programes de Sensibilització, Bàsic, Aprofundiment i Avançat: 10 punts
 • Alumnes dels programes de Música a mida i Adults: 5 punts
 • Per ser fill/a d’un professor del centre: 5 punts
 • Per tenir germans al centre: 3 punts per cada germà
 • Per tenir una discapacitat reconeguda: 10 punts

Observacions per als ALUMNES ACTUALS

 • L’ordre de matriculació dels alumnes que tenen la mateixa puntuació es farà per sorteig. El sorteig, el portaran a terme els membres de l’equip directiu conjuntament amb un dels membres de la junta de l’AFA. 
 • La matriculació es farà per unitat familiar amb l’objectiu de facilitar l’organització de cada família. Es tindrà en compte la puntuació del membre de la unitat familiar que tingui la puntuació més elevada.
 • Els alumnes que facin la reserva de plaça fora del termini no tenen puntuació i se’ls donarà dia i hora per formalitzar la matrícula per l’ordre d’entrada de la sol·licitud de reserva de plaça.
 • En cas de no poder fer la matriculació el dia i hora assignats caldrà trucar a l’Escola per canviar la data de l’entrevista amb l’equip directiu, que sempre serà posterior a l’hora que tenien assignada. Si no es formalitza la matrícula dins el periode establert de matriculació de la convocatòria es perdrà la plaça.
 • Es farà una reserva de places per als alumnes que escullen instrument per primera vegada per tal de garantir l’equilibri de la plantilla instrumental a cada curs.
 • Els alumnes que escullen el segon instrument per primera vegada, se’ls assignaran els horaris durant el mes de setembre.
ALUMNES NOUS - Matriculació de setembre

Per matricular-se durant el setembre cal omplir el formulari de preinscripció i nosaltres ens posarem en contacte per tal de concretar dia i hora per formalitzar la matrícula.

L'assignació de places es farà per ordre d'entrada de les sol·licituds.

En el cas que no hi hagi plaça de l'especialitat o grup determinat l'alumnat podrà sol·licitar que s'inclogui en la llista d'espera per aquella especialitat o grup. En el moment que hi hagi una plaça vacant, el centre contactarà amb l'interessat/da.

ALUMNES NOUS - Matriculació durant tot el curs

Per matricular-se durant el curs (a partir d'octubre) cal trucar a l'escola per sol·licitar una cita prèvia.

A partir de l'1 de novembre només és possible de matricular-se de l'assignatura d'instrument, Música P3, Música P4 i grups instrumentals i/o corals. En el cas d'estar interessat en assistir en un grup instrumental caldrà fer una entrevista amb el professor titular del grup en el qual es vulgui accedir.
Aquest lloc web utilitza galetes per a millorar l'experiència d'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.
Més informació Acceptar Rebutjar